L'empresa Catubex

canalitzacio

 

Catubex, va ser creada l’any 1994 per l’administrador actual de la societat, el senyor Antonio Carbonell Guitart, a la població lleidatana de Bellcaire d’Urgell, com a resultat de l’experiència adquirida en treballs del món de la construcció en antigues societats.

 

Des dels seus inicis, Catubex, s’ha especialitzat en la instal·lació de tuberies de reg, obres d’urbanització, xarxes d’aigua potable, claveguerams, moviments de terres, construcció d’estructures de contenció….

 

Actualment l’empresa desenvolupa la seva activitat en el sector de la construcció, tant en obres de caràcter públic com privat.

 

 

catubexL’empresa disposa de recursos i classificació per a dur a terme projectes de carreteres i vials, obres hidràuliques, moviments de terres, obres d’edificació i projectes d’enginyeria.

 

L’empresa imparteix formació tècnica en matèria de seguretat i salut adequada a tots els treballadors per tal de garantir bons resultats en els serveis que ofereix:

 

 

Qualitat

Compromís

Serietat

Eficàcia

Projectes Destacats

Bellcaire d'Urgell. Urbanització del tram final del C/ Nord.

Gerb. Abastament d'aigua al Club Segre i Cantaperdius.